De preparateur

Boerenzwaluw

Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in vogels en de natuur. Vervolgens heb ik tijdens mijn studie mijn stages en afstudeeronderzoek besteed aan het onderzoeken van vogels. Vervolgens ben ik werkzaam geweest bij het Vogeltrekstation in Wageningen. Sinds 2014 ben ik docent biologie.

Tijdens het volgen van de cursus ‘prepareren van vogels’ heb ik volop kennis en kunde opgedaan. Het prepareren van een vogel is een tijdrovende aangelegenheid die naast het vakmanschap van de preparateur, ook een grondige kennis van de vogelsoort en zijn natuurlijke omgeving vereist. Deze kennis en veel oefenen stellen mij in staat om levensechte preparaten te creëren. Kijk voor een impressie van eerder gemaakte preparaten bij de foto's.

Middels het behalen van het examen 'Prepareren van Dieren' van de Stichting Flora- en faunawetexamens ben ik bevoegd om alle in het wild levende dieren te prepareren. Mijn specialisme en interesse ligt echter bij vogels. Tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Preparateurs. Met mijn passie voor vogels is het mijn insteek om overleden vogels een tweede leven te geven, dit is terug te zien in mijn preparaten.