Prepareren en de wet

WILDE VOGELS

AfbeeldingBijna alle in het wilde levende dieren in Nederland zijn beschermd onder de Flora en Fauna wet. Het is zelfs niet toegestaan om dode beschermde dieren in uw bezit te hebben! Beschermde dieren mogen alleen worden geprepareerd door gediplomeerde preparateurs.

Indien u een gevonden dier wil laten prepareren dan moet u deze zo snel mogelijk aanmelden bij het politiebureau. Zij zullen u een 'vervoersverklaring' overhandigen. Met deze verklaring heeft u drie dagen de tijd om de vogel af te leveren bij een preparateur. Zodra de vogel wordt afgeleverd bij de preparateur zal deze de vervoersverklaring innemen en een uniek merkteken aan de vogel bevestigen.

Prepareren (ook wel 'opzetten' of 'taxidermie' genoemd) is het bewerken van het dode lichaam van een dier zodat het geconserveerd blijft. Iemand die dit doet, heet een preparateur.

BEJAAGBARE VOGELS

Voor vogels welke legaal door jacht, beheer of schadebestrijding zijn verkregen hoeft u niet eerst naar het politiebureau voor een vervoersverklaring. Wel dient u een een kopie van uw jachtakte en afschotvergunning of ontheffing te overleggen bij het aanbieden van de vogel. Bij het afleveren van de vogel zal u gevraagd worden een 'Verklaring van Legale Herkomst' in te vullen en ondertekenen. Een 'Verklaring van Legale Herkomst' is nodig voor de preparateur zodat hij/zij kan aantonen dat de vogel niet in strijd met de wetgeving is verkregen. De soorten die bejaagt en/of bestreden mogen worden verschillen per seizoen en per provincie.

KWEEKVOGELS

AfbeeldingKweekvogels (volièrevogels) welke voorzien zijn van een naadloos gesloten pootring kunt u ook laten prepareren. Voor het prepareren van kweekvogels is ook geen vervoersverklaring nodig. Bij het afleveren van de kweekvogel aan de preparateur zal u wel gevraagd worden een 'Verklaring van Legale Herkomst' in te vullen en ondertekenen.

Wanneer het om een kweekvogel gaat waarbij CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) papieren behoren, dient u zelf voordat u de vogel aflevert bij de preparateur, zorg te dragen voor de juiste CITES documenten om de vogel te mogen laten prepareren. Neemt u hiervoor eventueel contact op met Dienst Regelingen van het ministerie.