Verklaring van Legale Herkomst

Wanneer een dier op een legale manier is bemachtigd (bv. kweekvogel, jacht, beheer of schadebestrijding) dan hoeft de houder geen vervoersverklaring bij de politie op te halen. Deze mag rechtstreeks naar de preparateur worden gebracht. Echter bij controle moet de preparateur de herkomst van zijn dieren kunnen aantonen. De preparateur zal u vragen om een 'Verklaring van Legale Herkomst' in te vullen en onderteken zodat hij/zij kan aantonen dat de dieren niet in strijd met de wet zijn verkregen.

Bij diersoorten verkregen uit jacht, beheer of schadebestrijding dient u een een kopie van uw jachtakte en afschotvergunning of ontheffing te kunnen overleggen bij het aanbieden van de diersoort.

Verklaring van Legale Herkomst

'Voorbeeld verklaring van Legale Herkomst'