Vervoersverklaring

Een vervoersverklaring is bedoeld om de vinder van een dood beschermd dier de mogelijkheid te bieden om het dier bij een gediplomeerde preparateur te brengen. Een preparateur mag een dood beschermd dier alleen in ontvangst nemen als hierbij een vervoersverklaring aanwezig is. Een vervoersverklaring kan worden aangevraagd bij het plaatselijke politiebureau.

Aangeven bij politie
De politie zal vervolgens beoordelen of:

  • het dier aan een natuurlijke dood is gestorven of
  • kennelijk buiten schuld of medeweten van u de dood heeft gevonden
    (bv. verkeersslachtoffer of tegen het raam gevlogen)
  • dan wel kennelijk niet in strijd met de wetgeving van het land van herkomst is verkregen

Op de ´vervoersverklaring´ wordt vermeld:

  • de soortnaam
  • de gekozen preparateur
  • de aanvrager van de verklaring
  • de datum van afgifte

De vervoersverklaring is slechts drie dagen geldig en moet samen met het dier bij de preparateur worden afgegeven.